Brandavskiljande skåp

Brandklassning
Skåpen är provade, certifierade och P-märkta av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Provning har utförts enligt SP metod 2369, version 6 och skåpen uppfyller kraven enligt SPs certifieringsregler SPCR 102:2019. Skåpen är godkända för samförvaring av brandfarlig vara i både plastflaskor och aerosolburkar.
Exponering
Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren. Som standard är skåpen försedda med en högklassig energisnål LED-belysning som ger ett väl exponerande ljus, har låg energiförbrukning och lång livslängd.
Kundvänligt
Skåpet är utrustat med ett rejält och greppvänligt handtag. Dörrstängaren har glidskena för att ge en jämn och lätt gång. Glidskenan gör att även hela den översta hyllan kan användas.
Insida
Produkterna kan placeras överskådligt. De flyttbara hyllorna kan sättas på önskad höjd genom att hyllbärarna placeras i urtagen i skåpets innerväggar.
Hyllorna är godkända för en maxbelastning på 80kg. I botten av skåpet finns ett spilltråg som är till för att samla upp eventuellt läckage från flaskor och burkar.
Hög kvalitet – lång livslängd
Skåpet består av en fast gjuten stomme, vilket ger ett stabilt skåp som inte behöver förankras i vägg. Konstruktionen med en karm och dörr gör också att skåpet tål många års daglig användning och öppning utan att funktionen försämras

Visar alla 3 resultat