Sedan ett antal år har Dorma och Kaba slagits ihop och bildat dormakaba.