Här har du olika typer av klämmor som du kan fästa direkt i passerkortet eller annat tillbehör.